Markarbeten på Tjörn, Orust & Stenungsund med omnejd

Vårt arbetsfält sträcker sig från detaljerade projekt som dränering, trädgårdsplanering och stenmurar för privatpersoner till omfattande grundarbeten på stora byggarbetsplatser. 

Vad som särskilt utmärker oss är vår expertis inom finplanering av trädgårdar, med speciellt fokus på marksten och murbyggnation.

Med en lyhördhet för kundens tankar & ideér är vi med hela vägen

Vi är särskilt bra på att hjälpa våra kunder med helhetslösningar, från första spadtaget till färdig trädgård, komplett med allt som behövs. Vi har under åren jobbat med ett flertal husleverantörer & byggare och vet vad som krävs.  Vi säkerställer också att varje projekt inte bara utförs funktionellt, men även med en estetisk finess. Vi är kända för att vara lyhörda och professionella, med en ständig strävan att förverkliga våra kunders visioner.

Vi innehar yrkesbevis och besitter alla nödvändiga utbildningar, kompletterat med många års erfarenhet inom branschen.

Som medlemmar i arbetsgivarförbundet Maskin Entreprenörerna (ME) och med kollektivavtal säkerställer vi rättvisa avtal och lönevillkor.

Oavsett projektets omfattning har vi maskinerna, kompetensen och alla nödvändiga utbildningar och behörigheter för att säkerställa ett framstående resultat.
Tidigare projekt

Före & efterbilder

Alla markarbeten?

- Ja vi gör nog de flesta typer av markarbeten, här följer en lista på vanliga markarbeten

Husgrunder, vägprojekt, attefallstugor mm.

Vi tar hand om allt, även sprängning, transporter mm. Vi har lång erfarenhet och koordinerar ditt projekt på bästa tänkbara sätt. 

Avloppsanläggningar

Både anslutning av kommunalt samt anläggning av enskilda avlopp. Vi är certifierade hos FANN.

Stenmurar

Murar i natursten, sprängsten eller olika typer av betongsten.

Stenläggningar

Vi gör alla olika typer av stenläggningar, i både natursten & betongsten. Allt ifrån en trädgårdsgång till stora parkeringar. 

Anläggningsarbete i trädgårdar

Allt från planteringar till att bygga växthus. Vi har tätt sammarbete med trädgårdsmästare.

Husdränering

Vi är diploperade hos Pordrän och utför alla typer av dräneringar.

Ta bort träd eller buskar

Vi avlägsnar träd,buskar & stubbar effektivt och säkert, med RUT-avdrag.

Grävning för elkablar mm

Vi har alla kurser som ESA & EBR för säker kabelförläggning.

Vi säljer grus och jord

Vi levererar grus och jord för ditt bygg- och trädgårdsprojekt, även med kranbil om så behövs.