Stenläggning i Bleket

Här har vi omvandlat en trägård totalt.

Från att ha varit halvt igenvuxna grusgångar runt huset har vi här belagt allt med gråmix marksten samt en kantsten mot gräsmattan för att hålla undan ogräs. I parkeringen har vi även lagt en AK-drän för att ta hand om ytvattnet.

Vi har belagt parkeringen med olika mönster & sten för att på ett naturligt sätt bryta av, här har vi lagt plattor som ska klara av tunga fordon i “fiskbensmönster,” blev fantastiskt fint tycket vi!